Tutkitusti vaarallista

Tutkitusti vaarallista

Eikö voisi olettaa, että sairaalaan ja lääkäriin mennään parantumaan?
Eikä niin, että se on vaarallisempaa kuin liikenne?

Katsotaampa, mikä tilanne oli 90- luvulla.

National Academies Press (US); 2000 ;

”Sairaanhoidollisien virheisiin liittyvien haittatapahtumien osuus oli 58 ja huolimattomuudesta johtuvien haittatapahtumien osuus 27,6 prosenttia  New Yorkissa ja 53 prosenttia Coloradossa ja Utahissa.

Lääkekomplikaatiot olivat yleisin haittatapahtuma (19 prosenttia), jota seurasi haavainfektiot (14 prosenttia) ja tekniset komplikaatiot (13 prosenttia).

Ennaltaehkäisevät haittavaikutukset ovat johtava kuolinsyy Yhdysvalloissa.
Colorado- ja Utah-tutkimuksen tulosten ekstrapolointi yli 33,6 miljoonaan sairaalahoitoon Yhdysvalloissa vuonna 1997 merkitsee sitä, että ainakin 44 000 amerikkalaista kuolee sairaaloissa vuosittain ehkäisevien lääketieteellisten virheiden seurauksena.
New York-tutkimuksen tulosten perusteella lääketieteellisistä virheistä johtuvien kuolemien määrä voi olla jopa 98 000.
Vaikka matalampaa arviota käytetäänkin, sairaaloissa ehkäistävissä olevien haittatapahtumien aiheuttamat kuolemat ylittävät kahdeksalle johtavalle kuolinsyylle aiheutuvan määrän.
Vältettävissä olevien haittatapahtumien aiheuttamat kuolemat ylittävät kuolemat, jotka johtuvat moottoriajoneuvo-onnettomuuksista (43 458), rintasyövästä (42 297) tai aidsista (16 516).”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225187/
Siirrytäämpä tuoreempaan aineistoon eli 2000-2008 koottuun aineistoon:

Johns Hopkinsin Yliopisto; 4. toukokuuta 2016;

”Analysoidessaan lääketieteellisiä kuolleisuutta koskevia tietoja kahdeksan vuoden ajanjaksolla, Johns Hopkinsin potilasturvallisuusasiantuntijat ovat laskenut, että yli 250 000 kuolemaa vuodessa johtuu lääketieteellisistä virheistä Yhdysvalloissa.

Tutkimuksessaan tutkijat tarkastelivat neljää erillistä tutkimusta, joissa analysoitiin lääketieteellisten kuolleisuusasteiden tietoja vuosina 2000–2008. Sitten käyttämällä sairaalahoitoja vuodesta 2013, he ekstrapoloivat, että yhteensä 35 416 020 sairaalahoitoon perustuen 251 454 kuolemaa johtui lääketieteellisestä virheestä.

Lääketieteelliset virheet, jotka voivat johtaa kuolemaan, vaihtelevat tunnistamattomista kirurgisista komplikaatioista sekaannuksiin potilaiden lääkeannoksissa.

CDC: n virallisessa luettelossa sen ohitse menevät sydänsairaudet ja syöpäsairaudet, joihin kuoli noin 600 000 henkeä vuonna 2013, ja hengityselinsairauksiin, jotka aiheuttivat noin 150 000 kuolemaa. ”

Jotta asian katsantokantaa laajennetaan; Henkensä menetti 2013 liikenneonnettomuuksissa 34 000 henkilöä. Ammutuksi tuli 34 000. Hoitovirheisiin 251 454 henkilöä.

Todennäköisyys kuolla hoitovirheeseen on siis isompi kuin ammutuksi tuleminen tai liikenne, tai molemmat yhdessä!

Kuolinsyyt

 

Tässä vaiheessa on myös hyvä verrata lukuja:
90- luvulla hoitovirheisiin kuoli korkeimman arvion mukaan 98 000
2000- luvulla 250 000 henkilöä

90- luvulla 33,6 miljoonaa lääkärissä käyntiä
2000- luvulla 35,4 miljoonaa visiittiä lääkäriin.

Voiko noiden lukujen perusteella pitää hoitoa tehokkaana ja turvallisena? Nuo luvut ovat hoitovirheistä kertovia, jotakin sellaista, mikä voisi olla vältettävissä.
Vaikka hoitomenetelmät ja ymmärrys ovat parantuneet sitten 90- luvun, käydään yhä tihenevässä tahdissa lääkärissä (Käyntien määrän pitäisi laskea, ei nousta).
Vaikka turvallisuuteen kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota, lääketieteellisen hoidon aiheuttama kuolleisuus on lisääntynyt… Huimasti.

Olisiko viimein aika, alkaa panostamaan sairauksien ennaltaehkäisyyn tehokkaammin lääkkeiden ja kirurgian myymisen sijaan?
Olisiko viimeinkin aika ottaa täydentävät hoidot mukaan terveydenhuoltoon?
Olisiko viimeinkin aika myöntää, ettei lääketieteelliset hoidot olekkaan, niin tutkittuja ja turvallisia?

Homeopatia on saksalaislääkäri Samuel Hahnemannin (1755–1843) tutkimuksiin perustuva oppisuunta, jonka Hannemann kehitti turhauduttuaan sen aikaiseen lääketieteeseen, joka oli potilaalle usein vaarallisempaa kuin hoitamatta jättäminen.
Hyvä kysymys on, olemmeko me edelleen samassa tilanteessa kuin 1800- luvun taitteessa?

https://hub.jhu.edu/2016/05/03/medical-errors-third-leading-cause-of-death/
https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139

Please follow and like us: